Why should I consider a Maintenance contract?

BricsCAD® Maintenance is the easiest way to get free upgrades and thus always have access to the latest software version. BricsCAD® Maintenance also includes prioritised product support.

Our single licences can be complemented by a Maintenance Agreement and the Maintenance Agreement is mandatory for network licences.


BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Maintenance

Related questions

What is BricsCAD® Maintenance

BricsCAD® Maintenance är det enklaste sättet att få fria uppgraderingar och därmed alltid tillgång till senaste programversionen. I BricsCAD® Maintenance ingår också prioriterad produktsupport. Våra singellicenser kan kompletteras med ett Maintenance-avtal och Maintenance-avtalet är obligatoriskt för nätverkslicenser.

BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Maintenance

Why should I choose BricsCAD® instead of AutoCAD®?

BricsCAD® Maintenance är det enklaste sättet att få fria uppgraderingar och därmed alltid tillgång till senaste programversionen. I BricsCAD® Maintenance ingår också prioriterad produktsupport. Våra singellicenser kan kompletteras med ett Maintenance-avtal och Maintenance-avtalet är obligatoriskt för nätverkslicenser.

BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Licenser

What is BricsCAD® BIM?

BricsCAD® Maintenance är det enklaste sättet att få fria uppgraderingar och därmed alltid tillgång till senaste programversionen. I BricsCAD® Maintenance ingår också prioriterad produktsupport. Våra singellicenser kan kompletteras med ett Maintenance-avtal och Maintenance-avtalet är obligatoriskt för nätverkslicenser.

BricsCAD BIM