Hvorfor bør jeg vurdere en vedlikeholdskontrakt?

BricsCAD® Maintenance er den enkleste måten å få gratis oppgraderinger på og dermed alltid ha tilgang til den nyeste programvareversjonen. BricsCAD® Maintenance inkluderer også prioritert produktsupport.

Våre enkeltlisenser kan suppleres med en vedlikeholdskontrakt, og vedlikeholdskontrakten er obligatorisk for nettverkslisenser.


BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Vedlikehold

Relaterte spørsmål

Hva er BricsCAD® Maintenance

BricsCAD® Maintenance är det enklaste sättet att få fria uppgraderingar och därmed alltid tillgång till senaste programversionen. I BricsCAD® Maintenance ingår också prioriterad produktsupport. Våra singellicenser kan kompletteras med ett Maintenance-avtal och Maintenance-avtalet är obligatoriskt för nätverkslicenser.

BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Vedlikehold

Hvorfor bør jeg velge BricsCAD® i stedet for AutoCAD®?

BricsCAD® Maintenance är det enklaste sättet att få fria uppgraderingar och därmed alltid tillgång till senaste programversionen. I BricsCAD® Maintenance ingår också prioriterad produktsupport. Våra singellicenser kan kompletteras med ett Maintenance-avtal och Maintenance-avtalet är obligatoriskt för nätverkslicenser.

BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Konsesjoner

Hva er BricsCAD® BIM?

BricsCAD® Maintenance är det enklaste sättet att få fria uppgraderingar och därmed alltid tillgång till senaste programversionen. I BricsCAD® Maintenance ingår också prioriterad produktsupport. Våra singellicenser kan kompletteras med ett Maintenance-avtal och Maintenance-avtalet är obligatoriskt för nätverkslicenser.

BricsCAD BIM