Industri og design

BricsCAD Pro - Bryggeri

BricsCAD® for industri og design

BricsCAD® tilbyr unike verktøy som effektiviserer tegneprosessen. Mange av dem er basert på avansert maskinlæringsteknologi som gjør det mulig å utføre oppgaver som kan ta flere timer eller mer med manuelle metoder.

Effektiv CAD

I en verden preget av konstant endringspress og global konkurranse jobber produksjonsbedrifter kontinuerlig med å forbedre effektiviteten og kontrollere kostnadene. De må allokere ressurser til de riktige prosjektene og aktivitetene og innføre automatisering der det er lønnsomt.

Et eksempel er platefunksjonene for produksjon av platedeler med høy grad av automatisering, der BricsCAD® er markedsledende.

Funksjoner for metallplater i BricsCAD