Behandling av personopplysninger hos PROCAD Systems AB

Behandlingsansvarlig

PROCAD Systems AB er behandlingsansvarlig for behandlingen som skjer hos oss. (PROCAD Systems AB, Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås. Organisasjonsnummer: 556194-4991)

Hvordan vi behandler personopplysningene dine

PROCAD Systems AB beskytter din personlige integritet ved behandling av personopplysninger. Personopplysningene dine behandles når du inngår en avtale med oss.

Autorisasjon

Ved å inngå en kontrakt med PROCAD Systems AB som leverandør eller ved å bruke våre tjenester, aksepterer du vår personvernpolicy og bruk av elektronisk kommunikasjon for å sende deg informasjon.

Personopplysninger vi lagrer om deg og hvorfor

PROCAD Systems AB behandler hovedsakelig navnet ditt, e-postadressen din, telefonnummeret ditt og andre bedriftsopplysninger som leverings- og betalingsinformasjon når du handler i nettbutikken vår, bruker en konto på Mine sider og bestiller demoversjoner.

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne levere de produktene og tjenestene du har bedt om. Vi behandler også personopplysningene dine for å administrere vårt forhold til deg. Vi informerer deg om våre kurs, oppgraderinger og andre nyheter som vi mener er av interesse for deg og oss.

Vi behandler alltid personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi behandler personopplysningene dine fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg eller for å svare på din forespørsel om tjenester, eller når vi har en annen legitim grunn til å behandle personopplysningene dine, for eksempel en interesse i å markedsføre tjenestene våre.

Hvordan vi kan dele personopplysningene dine

PROCAD Systems AB kan dele personopplysningene dine med utvalgte leverandører utelukkende for å sikre våre forpliktelser overfor deg. Vi kan også gi informasjon til myndigheter hvis vi er lovpålagt å gjøre det, eller hvis du har godkjent dette for et annet formål. Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre sikker overføring og håndtering av opplysningene dine.

Lagringssted for personopplysninger

Vi forsøker alltid å lagre og behandle personopplysningene dine innenfor EU/EØS, men noen ganger er dette ikke mulig. I noen tilfeller kan opplysningene overføres til eller lagres utenfor EU/EØS av leverandører eller underleverandører. ELPROCAD tar alle rimelige skritt for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå som tilbys innenfor EU/EØS.

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller så lenge det er nødvendig og/eller lovpålagt for det aktuelle formålet.

Dine rettigheter

Du har alltid rett til å be om en gratis kopi av personopplysningene dine og til å komplettere eller korrigere dem.

Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes når de ikke lenger er nødvendige for det opprinnelige formålet. Juridiske forpliktelser kan hindre oss i å slette alle eller deler av opplysningene dine umiddelbart. I så fall kan vi blokkere opplysningene vi er forpliktet til å oppbevare, slik at de ikke kan brukes til andre formål.

Kontakt oss hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om hvordan PROCAD Systems AB behandler personopplysninger eller har en forespørsel i henhold til dine rettigheter, er du alltid velkommen til å kontakte oss på: info@procadsystems.com eller 021 - 81 60 00