Generelle kjøpsbetingelser

1 Informasjon om selskapet

PROCAD Systems AB (organisasjonsnummer 556194-4991) har sitt hovedkontor i Västerås. Selskapets postadresse er Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til info@procadsystems.com med din forespørsel og kontaktinformasjon, så kontakter vi deg innen kort tid.

2 Orden

Når du har fullført bestillingen, får du en ordrebekreftelse på e-post. I bekreftelsen finner du all informasjon om produktene, pris, fakturerings- og leveringsadresse. Hvis det er en feil i ordrebekreftelsen, bør du umiddelbart kontakte oss via e-post til order@procadsystems.com.

3 Levering

Vår normale leveringstid er 1-4 dager. MERK! Bestillinger som legges inn i helgene, sendes tidligst første arbeidsfrie dag. Programvaren leveres ved nedlasting til kundens datamaskin. Hvis det oppstår forsinkelser i leveransen (uten at vi har varslet deg om lengre leveringstid), kan du kontakte oss via e-post: order@procadsystems.com.

4 Betaling

Betaling skal skje innen 30 dager etter fakturadato, med mindre annet er avtalt. Betaling skjer via faktura eller, etter avtale, også via kortbetaling/bankoverføring. Ved forsinket betaling har vi rett til å kreve forsinkelsesrenter i henhold til renteloven samt lovpålagt purregebyr og inkassogebyr, inkludert inkassokostnader. Alle produkter tilhører PROCAD Systems AB inntil full betaling har funnet sted.

5 Priser

Alle priser i nettbutikken er oppgitt i SEK, og alle priser er ekskl. mva. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes prisendringer fra leverandører, trykkfeil i prislisten og unøyaktigheter i prisene på grunn av feilaktig informasjon og forbeholder oss retten til å justere prisen.

5.1 Tilbud og bestilling

Et skriftlig tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdatoen, med mindre annet er angitt i tilbudet. En avtale skal anses å være inngått når mottakeren av tilbudet ("Kunden") har akseptert tilbudet og deretter mottatt ordrebekreftelsen fra PROCAD Systems AB. ("Kunden") har et ansvar for å nøye kontrollere at ordrebekreftelsen er korrekt og umiddelbart varsle PROCAD Systems AB dersom den inneholder feil, men senest innen 3 dager fra mottak av ordrebekreftelsen.

("Kunden") skal i forbindelse med aksept av tilbudet oppgi e-postadressen, postadressen eller e-fakturaen som ("Kunden") ønsker at PROCAD Systems AB skal sende fakturaer og andre meldinger til.

5.2 Reklamasjoner og klager

Når det gjelder garantivilkårene, gjelder vilkårene til våre respektive leverandører.

("Kunden") må alltid kontakte oss for godkjenning før du returnerer et defekt produkt. Reklamasjonen skal sendes umiddelbart etter at feilen er oppdaget til order@procadsystems.com.

5.3 Forbrukervernlovgivning (enkeltpersoner)

Vi kontrollerer alle produkter før vi sender dem til deg. Skulle produktet likevel være skadet eller feilsendt når det ankommer, forplikter vi oss i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning til å utbedre feilen kostnadsfritt.

5.4 Hva er din klageprosedyre? (privatpersoner)

Eventuelle feil og mangler skal alltid rapporteres til order@procadsystems.com med navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer og en beskrivelse av feilen.

Hvis vi ikke klarer å utbedre feilen eller levere et tilsvarende produkt, refunderer vi deg for det defekte produktet i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Vi betaler returfrakten ved godkjente reklamasjoner.

Vi forbeholder oss retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at produktet ikke er mangelfullt i henhold til gjeldende forbrukervernlovgivning. Ved reklamasjoner følger vi retningslinjene til den generelle reklamasjonsnemnda, se www.arn.se.

6 Ansvarsbegrensning

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte skader som kan oppstå på grunn av produktet.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for forsinkelser/feil som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll (Force Majeure). Slike omstendigheter kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndighetsbeslutninger, redusert eller uteblitt leveranse fra leverandør.

Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for eventuelle endringer i produkter/produktegenskaper som endres av de respektive leverandørene eller andre faktorer utenfor vår kontroll.

7 Planlagte og tilpassede kurs

7.1 Uttak

Eventuell avbestilling må meldes til oss senest 14 virkedager før kursstart. Ved senere avbestilling uten legeerklæring vil hele kursavgiften bli belastet.

7.2 Sette opp et planlagt kurs

Vi forbeholder oss retten til å avlyse et kurs med for få påmeldinger. Dette vil bli kommunisert minst fem virkedager før kursstart.

8 Produktinformasjon

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil på dette nettstedet og det endelige salget av produkter.

9 Endringer i de generelle kjøpsbetingelsene

Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i vilkårene. Endringer i vilkårene og betingelsene vil bli publisert online på nettstedet. De endrede vilkårene anses som akseptert når du bestiller eller besøker nettstedet.

10 Tvister og voldgift

Hvis det oppstår en tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av salgskontrakten mellom partene, skal tvisten først løses ved forhandlinger mellom partene.

Hvis forhandlingene ikke fører frem innen 30 dager, kan hver av partene kreve at tvisten avgjøres ved endelig voldgift i Sverige i henhold til tvistemålsloven. Ved uenighet om oppnevning av voldgiftsretten, skal den oppnevnes av en dommer ved Västerås tingsrätt.

Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av disse generelle vilkårene skal tolkes i samsvar med svensk lov.

10.1 Generell klagenemnd (privatpersoner)

Hvis en tvist ikke kan løses ved avtale mellom partene, kan du som privatkunde henvende deg til Allmänna reklamationsnämnden, se arn.se. Hvis du bor i et annet EU-land enn Sverige, kan du sende inn en klage på nettet via EU-kommisjonens plattform for mekling i tvister, se https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ved en eventuell tvist følger vi avgjørelser fra ARN eller en tilsvarende tvisteløsningsorganisasjon.

PROCAD Systems Aktiebolag - Generelle kjøpsvilkår (1. januar 2022)