JTB FlexReport - fra JTB World

JTB FlexReport
JTB FlexReport - Histogramdiagram

Få bedre kontroll over nettverkslisenser med JTB FlexReport

JTB FlexReport er et rapporteringsverktøy for applikasjoner som bruker nettverkslisenssystemer som RLM. JTB FlexReport er verktøyet som skaper det riktige grunnlaget for optimalisert administrasjon og viderefakturering av programvarelisenser, økt produktivitet og visshet om at du ikke eier for mange eller for få lisenser.

Fordelene med JTB FlexReport

  • Rapporteringsfunksjonen skaper det rette grunnlaget for å administrere og viderefakturere lisenser i organisasjonen.
  • Ved å kunne forlenge lisensene i riktig antall og til riktig tid, unngår du problemer med manglende lisenser.
  • På samme måte kan du deaktivere lisenser på riktig tidspunkt og umiddelbart spare lisenskostnader.

JTB FlexReport hjelper deg med å overholde lisensreglene og maksimere avkastningen.

JTB FlexReport - HTML-rapporter

HTML-rapporter

JTB FlexReport kan produsere HTML-rapporter som viser hvem som bruker lisensene. Disse kan opprettes manuelt eller automatisk og legges ut på for eksempel SharePoint.

JTB FlexReport - Histogramdiagram

Sporing av bruk

Data logges også i en database, slik at du kan spore bruken per bruker eller vert (datamaskin) og arbeide med grupper av brukere eller verter. Perfekt hvis du trenger hjelp til å fordele lisenskostnader. Grupper av funksjoner eller servere kan også opprettes og brukes til rapportering.

E-postvarsler (advarsler/påminnelser) når bruken overstiger et spesifisert nivå.

JTB FlexReport - Listerapport for brukte lisenser

Brukergrupper

Dette er et eksempel på en detaljert rapport opprettet med JTB FlexReport. Hver bruker er tilordnet en gruppe. Gruppen kan være et sted, en divisjon, et kostnadssenter - det er opp til deg. Du kan også se hvilke brukere som ikke tilhører en gruppe.