Arkitektur og design

BricsCAD BIM - gjengivelse

BricsCAD® BIM for arkitektur og design

Moderne BIM-design med fokus på ytelse

BIM (bygningsinformasjonsmodellering) handler om å lage og bruke digitale modeller av bygninger. Ved å kunne evaluere ulike løsninger og optimalisere utformingen på et tidlig stadium i prosjektet, flyttes mye av prosjekteringsarbeidet til faser der endringer kan gjøres til en mye lavere kostnad.

Er du BIM-designer eller arkitekt?

BricsCAD® BIM tilbyr en enhetlig DWG-basert arbeidsflyt for design, konstruksjonsdokumentasjon og byggevarer. Det skaper designfrihet, ikke begrenset av forhåndsdefinerte deler eller bibliotekkomponenter.

Bruk intuitiv direkte push-pull-modellering til å lage massemodellkonsepter. Modellen forblir lett og håndterbar fordi den ikke overbelastes med unødvendige detaljer og for tidlige begrensninger.

Quickbuilding (BricsCAD BIM)