Bruksområder

Autopat - Toppbilde

Optimaliser CAD-arbeidsflyten med tredjepartsapplikasjoner

Autopat - logo

Verktøy for analyse av sveipebaner og simulering av kjøretøysving

Autopath fra CGS Labs er en profesjonell programvareløsning for analyse av veibaner som brukes av sivilingeniører, transportfagfolk, arkitekter og byplanleggere.

Autosign - logo

Utforming av trafikkskilt og veimerking

Autosign fra CGS Labs inneholder omfattende samlinger av landsspesifikke trafikkskiltbiblioteker, veimerking, trafikklys og andre elementer. Det genererer detaljerte layouter, rapporter, 3D-objekter (BIM) og realistiske visualiseringer til hjelp for transport- og trafikkingeniører.

Sivil anleggsdesign - Logo

Innovativ vei- og rørdesign

Civil Site Design gir deg svært effektive og brukervennlige prosjekteringsverktøy for vei- og korridorbaserte prosjekter, tomteutvikling og planering, overvann, avløp og rørdesign.

CP-Symboler - mekaniske symboler

CP-Symbols - Tusenvis av CAD-symboler

CP-Symbols fra CADprofi er et profesjonelt symbolbibliotek som er laget i henhold til både nasjonale og internasjonale standarder.

GTXRaster - logo

Arbeide med papirtegninger i BricsCAD®

GTXRaster CAD®-serien, den anerkjente BricsCAD-serien® for Raster" er en programvare for rasterredigering og -rensing som er tilgjengelig for BricsCAD.®-brukere. Endre og forbedre gamle papirtegninger i det CAD-miljøet du foretrekker, slik at de kan brukes i den aktuelle designprosessen.

JTB FlexReport - forsidebilde
JTB World - Logo

Få bedre kontroll over nettverkslisenser med JTB FlexReport

JTB FlexReport er et rapporteringsverktøy for applikasjoner som bruker nettverkslisenssystemer som RLM. JTB FlexReport er verktøyet som skaper det rette grunnlaget for optimalisert administrasjon og viderefakturering av programvarelisenser, økt produktivitet og visshet om at du ikke eier for mange eller for få lisenser.

Power Path - logo

Energi på en smart måte

Power Path-løsningen brukes til systemer for overføring og distribusjon av elektrisitet. Power Path gir raskere arbeidsflyt og automatisering for 2D-dokumentasjon, mekaniske beregninger og utvikling av 3D BIM-modeller.

Spatial Manager - produktbilde
Spatial Manager - Logo

Håndtering av geodata - enkelt, raskt og kostnadseffektivt

Spatial Manager for BricsCAD® er et kraftig tilleggsprogram for brukere som har behov for å importere, eksportere, transformere og administrere geodata på en enkel, rask og kostnadseffektiv måte. Spatial Manager inneholder mange funksjoner som ikke tidligere har vært tilgjengelig i BricsCAD.®.

Logo ELPROCAD

En komplett CAD-løsning for elektrodesignere og -installatører

ELPROCAD er en komplett CAD-løsning med symboler og funksjoner for elektrokonstruktører og -installatører. Programvaren effektiviserer elektroprosjekteringen betydelig og gir deg en ny plattform der du kan vokse videre i din egen automatiseringsgrad.

Programfamilien har blitt utviklet av oss siden 1985 og selges i dag av vårt søsterselskap ELPROCAD AB.