Behandling av personuppgifter hos PROCAD Systems AB

Personuppgiftsansvarig

PROCAD Systems AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker hos oss. (PROCAD Systems AB, Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås. Organisationsnummer: 556194- 4991)

Så behandlar vi dina personuppgifter

PROCAD Systems AB värnar om din personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i samband med att du ingår avtal med oss.

Godkännande

Genom att ingå ett avtal med PROCAD Systems AB som leverantör eller användande av våra tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och att vi använder oss av elektronisk kommunikation för att skicka information till dig.

Personuppgifter vi lagrar om dig och varför

PROCAD Systems AB behandlar i huvudsak ditt namn, din e‑postadress, ditt telefonnummer samt dina övriga företagsuppgifter som leverans- och betalningsinformation när du handlar i vår webbshop, använder ett konto på Mina Sidor samt beställer demoversioner.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt. Vi behandlar även dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig. Vi informerar dig om våra kurser, uppgraderingar och övriga nyheter som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din förfrågan om service eller när vi har annan berättigad anledning av att behandla dina personuppgifter, exempelvis intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Så kan vi komma att dela dina personuppgifter

PROCAD Systems AB kan komma att dela dina personuppgifter till utvalda leverantörer med det enda syftet att säkerställa våra åtaganden gentemot dig. Vi kan även komma att lämna uppgifter till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra så eller om du har godkänt detta i annat syfte. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa säker överföring och hantering av dina uppgifter.

Lagringsplats av personuppgifter

Vi strävar alltid efter att lagra och hantera dina personuppgifter inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. I vissa fall kan uppgifterna komma att överföras till eller lagras utanför EU/EES av leverantörer eller underleverantörer. ELPROCAD vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa ett jämförbart skydd som erbjuds inom EU/EES.

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig eller så länge det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att begära ut ett kostnadsfritt utdrag av dina egna uppgifter och att komplettera eller rätta till dina uppgifter.

Du har även rätt till att begära borttagning av dina uppgifter när de inte längre är nödvändiga för ursprungssyftet. Legala skyldigheter kan hindra oss från att omedelbart radera dina uppgifter helt eller delvis. I det fallet kan vi blockera uppgifterna vi är skyldiga till att spara från att att användas i annat syfte.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du ha frågor om hur PROCAD Systems AB behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@procadsystems.com eller 021 – 81 60 00