Arkitektur & projektering

BricsCAD BIM - rendering

BricsCAD® BIM för arkitektur och projektering

Modern BIM-projektering med fokus på prestanda

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) handlar om att skapa och använda digitala modeller av byggnader. Genom att redan i en tidig projektfas kunna utvärdera olika lösningar och optimera designen flyttas stora delar av projekteringen till faser där ändringar kan göras till en betydligt lägre kostnad.

Är du BIM-projektör eller arkitekt?

BricsCAD® BIM erbjuder ett samlat DWG-baserat arbetsflöde för design, konstruktionsdokumentation och byggprodukter. Det skapar designfrihet, inte begränsat av fördefinierade delar eller bibliotekskomponenter.

Använd intuitiv push-pull-direktmodellering för att skapa massmodellkoncept. Din modell förblir lätt och hanterbar eftersom den inte är överbelastad med onödiga detaljer och för tidigt satta begränsningar.

Quickbuilding (BricsCAD BIM)