Autopath - Toppbild

Applikationer

Optimera ditt CAD-arbetsflöde med tredjeparts-applikationer

Autopath - Toppbild
Autopath - logo

Verktyget för svepvägsanalys och fordonssvängsimulering

Autopath från CGS Labs är en professionell mjukvarulösning för analys av fordonssvepta vägar som används av civilingenjörer, transportpersonal, arkitekter och stadsplanerare.

Autosign - Toppbild
Autosign - logo

Designa trafikskyltar och vägmarkeringar

Autosign från CGS Labs innehåller omfattande samlingar av landsspecifika trafikskyltbibliotek, vägmarkeringar, trafikljus och andra element. Den genererar detaljerade layouter, rapporter, 3D-objekt (BIM) och realistiska visualiseringar för att hjälpa transportingenjörer och trafikingenjörer.

GTXRaster - logo

Arbeta med pappersritningar i BricsCAD®

GTXRaster CAD®-serien, den branschhyllade ”BricsCAD® for Raster” är en programvara för rasterredigering och -rensning som finns tillgänglig för BricsCAD®-användare. Ändra och förbättra dina gamla pappersritningar i din föredragna CAD-miljö för användning i din nuvarande designprocess.

Power Path - logotyp

Energi, den smarta vägen

Power Path-lösningen används för elöverföring och distributionssystem. Power Path ger ett snabbare arbetsflöde och automatisering för 2D-skapande av dokumentation, mekaniska beräkningar samt 3D BIM-modellutveckling.

Civil Site Design - Korsning
Civil Site Design - Logotyp

Innovativ väg- och rördesign

Civil Site Design ger dig mycket effektiva och lättanvända designverktyg för väg- och korridorbaserade projekt, markutveckling och platsgradering, dagvatten, avlopp samt rördesign.

ELPROCAD xt Premium
Logotyp ELPROCAD

En komplett CAD-lösning för elkonstruktörer och elinstallatörer

ELPROCAD är en komplett CAD-lösning med symboler och funktioner för elkonstruktörer och elinstallatörer. Programmen effektiviserar din elkonstruktion väsentligt och utgör en ny plattform där du kan växa vidare i din egen automationsgrad.

Programfamiljen utvecklas sedan 1985 av PROCAD Systems AB.