Allmänna köpevillkor

1 Företagsinformation

PROCAD Systems AB (organisationsnummer 556194-4991) har sitt säte i Västerås. Företagets postadress är Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås.

Önskar ni att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@procadsystems.com med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

2 Beställning

När ni slutfört er beställning skickas en orderbekräftelse till er e-postadress. I bekräftelsen finner ni alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen bör ni omedelbart kontakta oss via e-post till order@procadsystems.com.

3 Leverans

Våra normala leveranstider är 1-4 dagar. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på första helgfri dag. Leverans av programvara sker genom nedladdning till kundens dator. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat er om längre leveranstid) kan ni kontakta oss på e-postadress: order@procadsystems.com.

4 Betalning

Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats. Betalning sker genom faktura eller efter överenskommelse även genom kortbetalning/banköverföring . Vid försenad betalning har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader. Samtliga produkter tillhör PROCAD Systems AB till dess att full betalning har erlagts.

5 Priser

Alla priser i webbshopen anges i SEK och alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

5.1 Offert och beställning

En skriftlig offert gäller i 30 dagar från offertdatum, om ej annat anges i offerten. Avtal ska anses ha träffats när mottagaren av offerten (“Beställaren”) har accepterat offerten och därefter erhållit Orderbekräftelse av PROCAD Systems AB. (“Beställaren”) har ett ansvar att noggrant kontrollera att Orderbekräftelsen är korrekt och omedelbart meddela PROCAD Systems AB för det fall den innehåller felaktigheter, dock senast inom 3 dagar från mottagandet av Orderbekräftelsen.

(“Beställaren”) ska i samband med att offerten accepteras ange den e-postadress, postadress eller e-faktura till vilken (“Beställaren”) önskar att PROCAD Systems AB ska sända fakturor och övriga meddelanden.

5.2 Reklamation och klagomål

Beträffande garantivillkoren gäller villkoren från våra respektive leverantörer.

(“Beställaren”) måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan en defekt vara returneras. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts till order@procadsystems.com.

5.3 Konsumentskyddslagstiftning (privatpersoner)

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till er. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

5.4 Hur går ni tillväga vid reklamation? (privatpersoner)

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till order@procadsystems.com där ni anger ert namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

Om vi inte lyckas åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi er för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

6 Ansvarsbegränsning

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

7 Schemalagda och företagsanpassade kurser

7.1 Återbud

Eventuellt återbud meddelas oss senast 14 arbetsdagar före kursstart. Vid senare återbud utan läkarintyg debiteras hela kursavgiften.

7.2 Inställning av schemalagd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs med för få anmälningar. Detta meddelas i så fall senast fem arbetsdagar före kursstart.

8 Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter.

9 Ändringar till de Allmänna Köpevillkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

10 Tvist och skiljedom

Om en tvist uppstår mellan parterna om tolkningen eller rättsverkan av köpeavtalet mellan parterna, skall tvisten först försöka lösas genom förhandlingar parterna emellan.

Om förhandlingarna inte löses inom 30 dagar, kan endera parten begära att tvisten ska lösas med slutligt avgörande enligt skiljedom i Sverige enligt lagen om civilrättsliga processer. Vid oenighet över utnämningen av skiljedomstol skall denna utses av domare vid Västerås tingsrätt.

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

10.1 Allmänna Reklamationsnämnden (privatpersoner)

I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd mellan parterna, kan ni som privatkund vända er till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

PROCAD Systems Aktiebolag – Allmänna köpevillkor (2022-01-01)