JTB FlexReport – från JTB World

JTB FlexReport
JTB FlexReport - Histogram Chart

Få bättre koll på nätverkslicenser med JTB FlexReport

JTB FlexReport är ett rapportverktyg för applikationer som använder nätverkslicenssystem som RLM. JTB FlexReport är verktyget som skapar rätt underlag för optimerad hantering och vidarefakturering av programvarulicenser, ökad produktivitet och säkerheten att du varken äger för många eller för få licenser.

Fördelarna med JTB FlexReport

  • Rapporteringsfunktionen skapar rätt underlag för hur du ska hantera och vidarefakturera licenser inom organisationen.
  • Genom att kunna utöka licenser i rätt antal och vid rätt tillfälle undviker du friktionen som uppstår när licenser saknas.
  • På samma vis kan du avaktivera licenser vid rätt tillfälle och omedelbart spara in på licenskostnader.

JTB FlexReport hjälper dig att upprätthålla en korrekt licensefterlevnad och maximera din ROI.

JTB FlexReport - HTML rapporter

HTML-rapporter

JTB FlexReport kan producera HTML-rapporter som visar vem som använder licenserna just nu. Dessa kan skapas manuellt eller automatiskt och till exempel läggas på SharePoint.

JTB FlexReport - Histogram Chart

Spåra användning

Data loggas också till en databas så att du kan spåra användningen per användare eller värd (dator) samt arbeta med grupper av användare eller värdar. Bra om du behöver hjälp med att dela upp licenskostnader. Grupper av funktioner eller servrar kan också skapas och användas för rapportering.

E-postmeddelanden (varningar/påminnelser) när användningen överskrider en angiven nivå.

JTB FlexReport - Used Licenses list report

Användargrupper

Detta är ett exempel på en detaljerad rapport skapad med JTB FlexReport. Varje användare mappas till en grupp. Gruppen kan vara en plats, division, kostnadsställe, det är upp till dig. Du kan också se vilka användare som inte är inom en grupp.