Civil Site Design – från Civil Survey Solutions Pty Ltd

Civil Site Design

Civil Site Design – Innovativ väg- och rördesign

Civil Site Design - Korsning

Civil Site Design ger dig mycket effektiva och lättanvända designverktyg för väg- och korridorbaserade projekt, markutveckling och platsgradering, dagvatten, avlopp samt rördesign.

Tillägget byggdes ursprungligen för Civil 3D, och är nu utökat till att fungera med AutoCAD® och BricsCAD®.

Vad är Civil Site Design?

Civil Site Design är framtaget för alla civila konstruktörer. Du kan snabbt och enkelt skapa vägnät, komplettera med dynamiska korsningar och återvändsgränder samt uppdatera när du gör ändringar i alla element.

Programvaran är dessutom skräddarsydd för vägrenoveringskonstruktörer. Du kan generera utdata inklusive lång- och tvärsnittsark, uppsättningspunkter, volymrapporter och mer direkt i din ritmiljö, anpassningsbara för att passa dina lokala ritningsstandarder.

Civil Site Design - Vägdesign

Vägdesign

Med Vertical Design Windows får du fullständig tillgång till alla utvalda designelement, inklusive redigering av vertikala designprofiler och tvärsnitt, upprätta skär-/fyllningsfaktorer, generera sammanfattande volymrapporter och skapa ytmodeller av dina designs.

Civil Site Design - Rördesign

Piping / rördesign

Med rördesignmodulen i Civil Site Design kan du enkelt skapa din design med hjälp av polylinjer. Rör och strukturer tilldelas och ditt nätverk genereras automatiskt.

Rördesignern har ett kraftfullt gränssnitt som visar rören i förhållande till markytan. Rör designas automatiskt baserat på den minsta tillåtna lutningen och övriga designflöden. Hinder från andra verktyg visas och färgläggs med hänsyn till minsta tillåtna spelrum.

Civil Site Design - Site Grading

Site Grading

Med Site Grading-verktygen kan du ta en polylinje och applicera en tvärsnittsmall (assembly) för att skapa en graderad yta komplett med hörnrensning. Yt- och graderingslinjen uppdateras automatiskt när du redigerar din gradering och du får omedelbar återkoppling om effekterna av dina ändringar.