Bricsys® 24/7

Bricsys 24/7 - Standard-metadata

Bricsys® 24/7 – samarbeta effektivt inom design, projektering och konstruktion

Molnbaserad dokumenthantering och automatisering

Bricsys® 24/7 är en molnbaserad (SaaS) Common Data Environment (CDE) för dokumenthantering och automatisering av arbetsflöden.

Bricsys® 24/7 erbjuder rollbaserad säkerhet och obegränsade användare för att säkerställa att rätt dokument är i rätt händer vid rätt tidpunkt.

Varför Bricsys 24/7?

Arbetsflödesautomationen är enkel med den grafiska redigeraren för arbetsflöden. När du lägger till dokument i en arbetsflödesmapp läggs de automatiskt in i arbetsflödet. Det finns inget enklare sätt att efterleva projektledningen.

Uppgifter i ett arbetsflöde kan tilldelas automatiskt efter roll med automatiska, tidsbaserade eskaleringsregler. Task-appen ger projektledare en översikt över aktuell projektstatus i realtid.

24/7 Projektfiler

Visa projektfiler enkelt

Viewern har stöd för mer än 70 dokumentformat. Du behöver inte ha programvaran installerad på din dator. Tack vare den unika streamingtekniken i 24/7 kan du visa stora CAD-filer och BIM-modeller på bara några sekunder.

24/7 Versionshistorik

Versionshistorik och ändringshantering

Se till att alla användare har tillgång till den senaste versionen av varje dokument. Bricsys® 24/7 håller reda på filversioner och loggar ändringar, uppladdningar och nedladdningar.

24/7 Dokumentmetadata

Hantera metadata

Dokumentmappar kan konfigureras för att automatiskt begära nödvändiga metadata vid överföring av dokument. Datan kan användas för att söka och organisera dokument.