GTXRaster CAD®-Serien – från GTX Europe Ltd

Dokumentation - GTXRaster

Arbeta med pappersritningar i BricsCAD®

GTXRaster CAD®-serien, den branschhyllade “BricsCAD® for Raster” är en programvara för rasterredigering och -rensning som finns tillgänglig för BricsCAD®-användare. Ändra och förbättra dina gamla pappersritningar i din föredragna CAD-miljö för användning i din nuvarande designprocess.

Vad är GTXRaster?

Om du använder skannade pappersritningar, antingen svartvita eller färg, och BricsCAD® V22 i ditt nuvarande tekniska arbetsflöde, är GTXRaster CAD® 2022-serien en unik, kostnadseffektiv lösning för att föra in äldre ritningar i din designmiljö.

Alla kommandon, menyer och verktygsfält överensstämmer med nya BricsCAD® V22, vilket ger ett produktivt och mycket lättläst användargränssnitt, inklusive det NYA anpassade GTX-bandet.

GTXRaster - Städa upp bilder

Städa upp bilder

Städa snabbt upp inskannade rasterbilder med hjälp av automatiska bildrensningsverktyg eller rensa manuellt och beskär.

Du kan också radera vilken del av bilden som helst, med rasterradering och rasterkontur.

GTXRaster - INTELLIGENT OBJECT PICKING

INTELLIGENT OBJECT PICKING™

GTX:s Intelligent Object Picking-teknologi (IOP) låter dig arbeta med rasterenheter som intelligenta objekt. Använd den här funktionen för att välja rasterenheter (linje, båge, cirkel) även om du rör andra data.

Använd AllText IOP för att välja alla rastertextenheter. IOP bevarar underliggande geometri under radering och raster till vektorkonvertering.

GTXRaster - Automatisk omvandling av raster till vektor

Automatisk omvandling av raster till vektor

Konvertera snabbt vilket eller alla valda raster till korrigerade och korrekta BricsCAD®-enheter. Konvertera valda rasterobjekt till intelligenta BricsCAD®-enheter som linjer, bågar, cirklar, polylinjer och äkta BricsCAD®-text. GTXRasters förmåga att känna igen linjestilar, splines, crosshatching, pilspetsar, och även förmågan att ställa in en gap jump-variabel, ökar konverteringsnoggrannheten ytterligare.