CAD med BricsCAD® BIM – ett unikt arbetssätt för byggnadsinformationsmodellering

BricsCAD BIM
BricsCAD BIM - simulering
Visualisering
Visualisering

Ett heltäckande arbetsflöde för design, konstruktionsdokumentation och byggprodukter

BricsCADs vision för BIM-CAD baserar på DWG-formatet och kombinerar tidig design, BIM och produktion i en samlad arbetsprocess och kontinuerlig utveckling. Perfekt för byggnadsingenjörer, BIM-projektörer, arkitekter m.m.

Användare av DWG-baserad CAD har redan 80% av kunskapen för att arbeta effektivt med BricsCAD® BIM. Kommandon och funktioner från 2D-CAD, makron, menyer, mallar och skript fungerar smärtfritt. Du kan använda befintliga modeller och ritningar samt XREF.

Bricsys är en av grundarna till Open Design Allicance (ODA), vilket innebär högsta möjliga DWG-kompabilitet nu och i framtiden. BricsCAD® BIM stödjer öppna standarder – databasen är en 1:1-mappning av schemat OpenBIM Industry Foundation Classes (IFC) 4.0.

BricsCAD® BIM använder Redway3D graphic pipeline och kraftfull multithreading för att ladda och rendera modeller, samt strävar efter att leverera bästa möjliga produktprestanda på befintlig hårdvara.

Testa BricsCAD® BIM i 30 dagar

Ladda ner en testversion av BricsCAD® Ultimate, där du kan testa alla funktioner i BricsCAD Lite, Pro, BIM, Mechanical och Shape. Testlicensen är giltig i 30 dagar.

Behöver du support under testperioden är du välkommen att kontakta oss.

Testa här om Testa BricsCAD® BIM i 30 dagar
BricsCAD-vyer

Designa med solidmodeller

Upplev designfrihet i 3D-arbetsflödet, inte begränsat av fördefinierade objekt eller bibliotekskomponenter. Använd intuitiv push/pull-direktmodellering för att skapa massmodellkoncept. Modellen förblir lätt och hanterbar.

Quickdraw – från skiss till 3D

Quickdraw tar skisser till 3D-världen. Du kan skapa och ändra 3D-rumslayouter lika enkelt som att skissa en 2D-planritning. Att skapa och redigera rektangulära och L-formade rum och byggnader har aldrig gått så snabbt.

Direktmodellering – skapa byggnader med full frihet

Du har obegränsad frihet att skapa utrymmen och zoner med hjälp av en fri-form-direktmodellering. Utrymmen kan vara allt från enkla till komplexa 3D-strukturer eller 2D-abstraktioner. Med dessa metoder skapar du byggnadsområden med full frihet.

Quick Building – den snabba vägen till BIM-modellen

Quick Building stöder iterativa och generativa arbetsflöden och omvandlar snabbt en solid massmodell till en konceptuell BIM-modell med plattor, väggar och utrymmen – vilket hjälper dig att utforska många olika designalternativ i en tidig designfas.

Visualisera din design

Visualisera i BricsCAD BIM

Visualisera din design i varje fas av arbetsflödet. Med ett enda klick kan du börja rendera i realtid med Enscape, Twinmotion eller Lumion och gå igenom ditt helt renderade modellprojekt.

Klassificera, replikera och automatisera

Utnyttja kraften i A.I.-verktygen för att automatiskt konvertera dina konceptstudiemodeller till fullt klassificerade BIM-modeller (LOD 200). Öka sedan LOD för din BIM kontinuerligt med kraften i BricsCAD® BIMs A.I.-drivna arbetsflöden.

Börja modellera utan begränsningar och skapa geometri utan hänsyn till entiteter. Använd sedan A.I.-kommandot BIMIFY för att automatiskt klassificera BIM-geometrin enligt IFC-standarden. Massmodellen blir till BIM – precis så enkelt. Konceptet fungerar även med XREFs.

Visualisera din design med ett enkelt klick och rendera med Enscape eller Twinmotion för att utvärdera projektet.

BIMIFY

Detaljera och mängda

Funktionen PROPAGATE i BricsCAD® BIM kan användas för att replikera arkitektoniska och strukturella detaljer över en hel BIM. Detaljer kan automatiskt parametriseras och sedan lagras, hanteras och användas från detaljbiblioteket. Dessa anpassade komponenter kan återanvändas i olika stadier av designprocessen och över flera projekt.

Du kan använda Propagate-verktyget för att genomföra en ändring och sedan genom grafiskt val automatiskt applicera ändringen i hela BIM-modellen.

Detaljera och mängda

Dataextraktion

All data – kvantiteter, egenskaper etc. – kan extraheras från ritningar eller BIM-projektet. Datan blir tillgänglig i en tabell eller en .csv-fil. BricsCAD® BIM erbjuder även avancerad filtrering för att extrahera valfria egenskaper.

Mängdavtagning

Slösa inte tid på att manuellt skapa och redigera scheman och kvantiteter. Använd BricsCAD® BIMs inbyggda intelligenta verktyg som gör allt arbete åt dig automatiskt.

Dokumentera

Skapa tydlig och exakt konstruktionsdokumentation på rekordtid med hjälp av automatisk generering av sektioner, höjder, ritningar och bladlayouter. Du kan alltid anpassa dem med världens bästa ritnings- och anteckningsverktyg. När du ändrar din BIM kommer alla associerade ritvyer att återskapas automatiskt och förblir i total synk med modellen.

BIM Project Browser låter dig enkelt navigera genom ett helt projekt: modeller, sektioner, ritningar och scheman.

Skapa tydlig och korrekt byggdokumentation och ha full kontroll över dina 2D-dokumentationsstilar.

Tack vare ritanpassningsfunktionerna har du fullständig kontroll över hur din 2D-dokumentation kommer att se ut. Lägg till anpassade symboliska representationer och grafiska linjeöverstyrningar på fastighetsbaserade frågor, såsom utrymmesplaner, brandsäkerhetsplaner och strukturella planritningar. Återanvänd dessa anpassningar för så många objekt och projekt du vill.

Tillverka

Noggrannheten hos BricsCAD® BIM erbjuder nya möjligheter för tillverkare av byggprodukter. Anpassade komponenter kan utformas och delas för användning inom BIM eller tillverkning.

Tillverkare av byggnadskomponenter kan skapa produktionsklara objekt i BricsCAD® Mechanical och sedan dela konstruktionerna som komponentbibliotek för användning i BricsCAD® BIM.

Parametrisera

Skapa intelligenta, helt parametriska byggnadskomponenter på bara några sekunder, utan krångel med manuell parameter- och begränsningstilldelning.

Utöka funktionerna med applikationer

Applikationer

Bricsys Collective™ står för tredjeparts-applikationsutvecklare som t.ex. erbjuder design- och analyslösningar för konstruktionsteknik och analys, byggnation av mekaniska system, fotorealrendering och algoritmisk design.

BricsCAD® BIM erbjuder fullständig och korrekt 3D-modellering från början med direktlänk till Rhino / Grasshopper.

Samarbeta fritt

BricsCAD® BIMs globala, öppna standarder säkerställer ett smidigt samarbete med alla i design-/byggteamet. Lägg till Bricsys 24/7, ett SaaS-baserat Common Data Enviroment (CDE), som nav för modelldelning och projektkommunikation.

BricsCAD® BIM låser inte in dig i ett visst format, utan låter dig samarbeta genom öppna standarder som t.ex. BIM Collaboration Format (BCF) för samarbete och gemensam designlösning i projekt.

Vad gör BricsCAD® BIM unikt?

  • Börjar i DWG, stannar i DWG
  • Stöder öppna standarder
  • Kraften i maskininlärning / A.I.
  • Associerande detaljritningar
Quickbuilding (BricsCAD BIM)

Design-First Path to BIM

Upplev designfrihet med ett 3D-arbetsflöde, inte begränsat av fördefinierade objekt eller bibliotekskomponenter.

Kommandot Propagate

Använd det nya kommandot Propagate för att snabbt upprepa objekt i en modell utan copy/paste.

BIMIFY

Utnyttja kraften i A.I. för att automatiskt konvertera dina konceptstudiemodeller till helt klassificerade BIM-modeller (LOD 200).