Om PROCAD Systems

BricsCAD Pro - Bryggeri

Bolagets historia

Företagets resa började under tidigt 80-tal. Elprojektbyrån Möller & Olson AB hade behov av ett eget elapplikationsprogram för elschemakonstruktion internt inom företaget. Denna typ av konstruktionsprogam var ovanlig, men intresset i branschen visade sig vara mycket stort. För att skilja det från elkonsultverksamheten, men även för att marknadsföra och sälja programmet, bildades ett nytt bolag; PROCAD Systems AB. Programmet fick namnet ELPROCAD.

På ELFACK-mässan hösten 1985 visades programmet upp kommersiellt för första gången. Programmet fick omedelbart god respons för sin arbetsmetodik.

Programutvecklingen fortsatte under åren. Redan under 80-talet tillkom funktioner för apparatlistor och automatiska förbindningstabeller. Programmet anpassades mot olika operativsystem som DOS, Windows och Sun. När Autodesk släppte den enklare varianten av sitt program, AutoCAD LT, tog försäljningen av ELPROCAD i kombination med AutoCAD LT ordentlig fart.

Som ett komplement till våra AutoCAD-baserade program släppte vi 2004 ELPROCAD ic som fungerade ihop med CAD-programmet BricsCAD. ELPROCAD ic var avsett för företag som ville ha ett integrerat programpaket med både elapplikation och CAD-program till ett bra pris. 2008 släppte vi dessutom ELPROCAD ic Plan för installationsritningar, kanalisation, kraftinstallation, belysningsinstallation och tele, som även det baserar på BricsCAD.

Då hela vår ic-familj byggde på CAD-motorn BricsCAD låg det nära till hands att fördjupa samarbetet med Bricsys. Sedan 2000-talet är vi partnerföretag till Bricsys, och idag är vi enda Bricsys Premium Partner i Norden.

Under 2015 fyllde vi 30 år, samtidigt genomfördes ett ägarbyte och generationsskifte av delar inom personalen.