BricsCAD Pro - Bryggeri

BricsCAD® Pro

BricsCAD® Pro – avancerade 2D- och 3D-designverktyg, drivna av direktmodellering

Fullt DWG-stöd i BricsCAD
Infrastruktur med BricsCAD
BricsCAD BIM
BricsCAD Pro

BricsCAD® är valet för användare inom 2D- och 3D-design som vill kunna snabba upp arbetsprocessen med hjälp av tredjepartsapplikationer.

Tack vare flexibla och okomplicerade licensmodeller är BricsCAD® den mest fördelaktiga CAD-sviten för alla typer av professionella användare.

Familjär användning

Utnyttja det du redan vet

BricsCAD® erbjuder fullständig kompatibilitet för kommandon, skript, makron och menyer med CAD-branschstandard. BricsCAD® känns som hemma!

BricsCAD® är kompatibel med AutoCAD®. Den familjära plattformen med det intuitiva ribbon-användargränssnittet minskar inlärningskurvan.

Du behöver inte ändra skrivare, mallar, block eller bladuppsättningar för att flytta till BricsCAD® – de är 100% kompatibla. Kommandonamn, alias och systemvariabler är desamma i BricsCAD® och AutoCAD®. BricsCAD® baserar på DWG för högsta kompatibilitet med andra CAD-användare inom alla branscher.

  • Kommandokompatibel
  • Menykompatibel (.CUI, .CUIX)
  • Makro-/skriptkompatibel
  • Stödfilkompatibel (.PC3, .LIN, .PAT, .DWT, .SSM)
  • Baserar på 2018 DWG-teknik

Fullt stöd för LISP

Med LISP-rutiner kan du automatisera processer och arbetsflöden för masslagermanipulationer, ändra enhetsegenskaper samt automatisera ritnings- och XREF-relationer. Använd LISPer utvecklade i AutoCAD® och andra CAD-applikationer och/eller utveckla dina egna i BricsCAD® LISP Advanced Development Environment (BLADE). BricsCAD® är baserat på OpenLISP, med modern minneshantering och hög prestanda.

Utöka med tredjepartsprogram

BricsCAD® Runtime eXtension (BRX) API gör det möjligt för toppapplikationsutvecklare att bygga branschspecifika verktyg och arbetsflöden för BricsCAD®. Vi erbjuder över 400 applikationer från tredjepart i Bricsys Application Store för att hjälpa användare att få sitt arbete gjort enklare, snabbare och mer exakt.

Arbeta effektivt

BricsCAD® erbjuder kraftfull 3D-direktmodellering genom en intuitiv funktion för redigering av solida geometrier och ytor. Operationerna för direktmodellering är interaktiva och ändringar visas dynamiskt i modellen när du flyttar musen.

Du kan använda direktmodelleringsoperationerna på alla solidmodeller, oavsett om du skapar dem i BricsCAD® eller importerar dem från andra modelleringsprogram.

Push/Pull

Thicken

Parametric Blockify

Nearest distance

Stabilitet

Fokus på prestandan

CAD ska kännas smidigt och sömlöst, oavsett hur många miljoner rader som finns i filen. Med varje ny version av BricsCAD® höjs grafikprestandan. Njut av mjuk zoom och panorering i ritningar som innehåller hundratusentals objekt.

BricsCAD® använder Redway3D för fantastisk 3D-grafikprestanda.

PDF- och BigTIFF-underlays

BricsCAD använder en beständig bildcache med flera upplösningar för att visa PDF-underlag, vilket möjliggör supersnabb zoom och panorering. BricsCADs rastermotor ger bra panorerings- och zoomprestanda, även med enorma 64-bitars BigTIFF-filer.

Samarbeta genom import och export

BricsCAD® Communicator

Communicator för BricsCAD® importerar sömlöst CAD- och PMI-data från alla stora CAD-program och exporterar industristandardiserade 3D-filformat. Du kan exempelvis importera data från populära MCAD-format som Solidworks®, Inventor® och Creo.

Communicator är en tilläggsmodul och fungerar med BricsCAD® Pro, BIM, Mechanical och Ultimate.

BricsCAD Communicator

Testa BricsCAD® i 30 dagar

Ladda ner en testversion av BricsCAD® Ultimate, där du kan testa alla funktioner i BricsCAD® Lite, Pro, BIM, Mechanical och Shape. Testlicensen är giltig i 30 dagar.

Ladda ner här om Testa BricsCAD® i 30 dagar
BricsCAD-vyer

3D-geometridrivna begränsningar

Upplev designfrihet med ett 3D-arbetsflöde, inte begränsat av fördefinierade objekt eller bibliotekskomponenter.

Plåtdetaljer

Skapa en plåtdel från en solid modell med lätthet.

Verktyg för infrastruktur

BricsCAD® erbjuder utökade modelleringsarbetsflöden för att skapa och redigera TIN-ytor, klassificeringar och justeringar.