Bygg & infrastruktur

BricsCAD - Infrastruktur

BricsCAD® BIM för bygg och infrastruktur

Integration med Enscape 3D för visualisering

Med hjälp av BIM går det att skapa en digital modell av en byggnad eller infrastruktur med all viktig information för bygg- eller anläggningsprojektet. 3D-modellen möjliggör visualisering av design och funktionalitet, kostnadsuppskattningar, kollisionsdetektering samt analys av klimat och prestanda. Ett professionellt verktyg för BIM-projektörer.