Elkonstruktion och Elinstallation

Elkonstruktion & elinstallation

ELPROCAD – en komplett CAD-lösning med symboler och funktioner för elkonstruktion och elinstallation

En av Sveriges ledande elapplikationer för elkonstruktörer och elinstallatörer

PROCAD Systems AB utvecklar sedan 1985 programfamiljen ELPROCAD. I familjen ingår BricsCAD®-baserade ELPROCAD ic för elkonstruktion samt motsvarande ELPROCAD xt för dig som vill använda ELPROCAD ihop med AutoCAD®. För elinstallatörer erbjuder vi ELPROCAD ic Plan, även det BricsCAD®-baserat.

Programmen effektiviserar ditt arbete väsentligt och utgör en ny plattform där du kan växa vidare i din egen automationsgrad.

Bakom programmen finns personal med lång elteknisk bakgrund och kunnande inom industriautomation. Programmen säljs i hela Norden och runt om i världen. 

PROCAD Systems AB tillhandahåller support på programmen mot både kunder och återförsäljare. Naturligtvis kan vi även tillhandahålla utbildning, i egna lokaler eller ute hos dig.

Mer om ELPROCAD samt butiken hittar du på elprocad.com.

ELPROCAD xt Premium