Autopath – från CGS Labs

Autopath - Toppbild

Verktyget för svepvägsanalys och fordonssvängsimulering

AutoPath - Översikt

Autopath är en professionell mjukvarulösning för analys av fordonssvepta vägar som används av civilingenjörer, transportpersonal, arkitekter och stadsplanerare.

Vad är Autopath?

Ett verktyg som oftast används för att analysera fordonsmanövrar på vägar, korsningar, rondeller, parkeringsplatser, byggarbetsplatser, flygplatser, lastkajer med mera.

Autopath PRO är inte begränsad till biblioteken med fordon som ingår i programmet, du kan använda programvaran för att definiera specialiserade fordon, som kranar, teleskopsläp och mer. Autopath finns som PRO och som LT- (lite-) version!

AutoPath - Fordonsbibliotek

Fordonsbibliotek enligt nationella riktlinjer

Autopath kommer med landsspecifika referensbilsbibliotek, definierade av nationella riktlinjer, och en utökad samling av riktiga fordon som täcker flygplan, bussar, kranar, utryckningsfordon, lastbilar, jordbruksmaskiner med mera.

AutoPath - Anpassade fordon

Anpassade fordon och specialtransporter

Autopath ger utökade fordonsanpassade alternativ som gör det möjligt för användare att anpassa de tillgängliga fordonen i biblioteket. Dessutom är det möjligt att skapa helt nya fordon med flera axlar, styrmöjligheter och obegränsade fordonskonturer eller formdefinition.

AutoPath - Verktyg för analys och Google Maps

Verktyg för analys och Google Maps

Genom att använda funktionen för horisontell eller vertikal analys kan du enkelt och snabbt simulera fordonsmanövrar och kontrollera transportbarheten. Autopath fungerar både i AutoCAD®, samt i Civila 3D- och BricsCAD®-miljöer.

Du kan kontrollera eventuella konflikter och inkonsekvenser av fordonsbanan med andra fordon eller med byggda föremål.