Behöver jag teckna BricsCAD® Maintenance för tillägg/applikationer?

Våra tillägg kräver att du tecknar serviceavtalet Maintenance för fria uppgraderingar och därmed tillgång till senaste programversionen samt prioriterad support.


Maintenance

Relaterade frågor

Ingår Maintenance i era hyresavtal?

Våra tillägg kräver att du tecknar serviceavtalet Maintenance för fria uppgraderingar och därmed tillgång till senaste programversionen samt prioriterad support.

Maintenance

Vad är BricsCAD® Maintenance

Våra tillägg kräver att du tecknar serviceavtalet Maintenance för fria uppgraderingar och därmed tillgång till senaste programversionen samt prioriterad support.

BricsCAD BIM
BricsCAD Lite
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Pro
BricsCAD Ultimate
Maintenance