BricsCAD Lite banner

Besök vår BricsCAD® Grundkurs (online) 14-15 oktober

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna rita och redigera olika modeller i BricsCAD®. Oavsett om du ritar en mekanisk modell, ett hus eller något objekt i 2D. Deltagarna kommer att lära sig att texta en ritning, mäta, skugga och skriva ut. BricsCAD® följer DWG-filformatet.

För många är det relevant att kunna importera och rita på en PDF-ritning. Både import och export av PDF-filformat diskuteras. Olika uppgifter planeras så att deltagarna får bra träning i användningen av ritnings- och redigeringskommandon längs vägen.

Förutsättningar

Inga speciella förkunskaper krävs, förutom allmän PC-förtrogenhet.

Kursinnehåll

  1. BricsCAD® – start och användargränssnitt
  2. Kommandon för ritning
  3. Hämta kommandon
  4. Text i ritningen
  5. Rita i lager
  6. Skraffrering
  7. Utskrift
  8. Mått
  9. Arbeta med PDF-filer i BricsCAD®